3 minuty spędzone na czytaniu

Pewność siebie: ważny fundament każdego sukcesu w nauce

wrz 2021
Pewność siebie: ważny fundament każdego sukcesu w nauce

Wiele dzieci postrzega naukę jako uciążliwą czynność. Dzieci, które z entuzjazmem i pełne oczekiwania zaczynały szkołę, z czasem tracą chęć uczenia się, a także wiarę w siebie i odwagę. W końcu mogą się poddać, przyjmując postawę „Nie potrafię tego zrobić”. Poprzez krytykę rodzice i nauczyciele mogą zwiększać presję związaną z osiąganiem dobrych wyników w szkole, co dodatkowo przyczynia się do rozwoju u dziecka negatywnego obrazu samego siebie.

Po zbyt wielu żmudnych popołudniach z zadaniami domowymi dziecko może otrzymać pomoc od korepetytora, jeśli rodzic nie będzie mu w stanie pomóc. Wyjaśnienie materiału prawdopodobnie sprawi, że dziecko zrozumie i po jakimś czasie nadrobi zaległości w szkole - ale czy zmieniło się jego nastawienie do uczenia się? Ostatecznie dziecko może i zrozumie dany materiał, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostanie mu on szczegółowo wyjaśniony. W najlepszym przypadku dzieci rozwijają więc pasywną postawę wobec uczenia się, podczas gdy ich zdolności do samodzielnej nauki i talenty pozostają w stanie uśpienia. W ten sposób, ich potencjał nie jest w pełni wykorzystany.
However, what if the child starts with what he or she already knows, and practises that until they have understood it perfectly well through repetitions. After their knowledge has been established in one area, it becomes much easier to move on to the next level of difficulty.
A co, jeśli dziecko zacznie od tego, co już wie, i będzie to ćwiczyć, dopóki nie zrozumie tego doskonale poprzez powtórki materiału. Po przyswojeniu takiej wiedzy w danym obszarze przejście do następnego poziomu trudności staje się łatwiejsze.

Dziecko doświadcza uczenia się jako przejścia między „próbowaniem i rozumieniem” a „ćwiczeniem, aż zrobię to dobrze”. Oba są pozytywnymi doświadczeniami edukacyjnymi. Dziecko buduje pewność siebie, doskonaląc pozytywne podejście do samej nauki. Dzieci uznają, że ćwicząc, z łatwością rozwiązują zadania, które wcześniej wydawały się im zbyt trudne. Nagromadzenie takich pozytywnych doświadczeń prowadzi do zmiany w sposobie myślenia: „Mogę to zrobić, jeśli wystarczająco ćwiczę”. Dzięki KUMON, dziecko rozwija się więc w osobę o dociekliwym umyśle, która lubi się uczyć i szuka nowych wyzwań. Uczucie, które samo w sobie jest równie przyjemne, jak otrzymanie dobrej oceny w szkole.