KUMON CONNECT, zawsze przy Tobie

Konektywne uczenie się

Naszym celem jest zapewnienie uczniom narzędzi potrzebnych do czerpania przyjemności z  uczenia się i osiągania sukcesów akademickich. Nasi Instruktorzy kierują procesem nauczania przez wybrane specjalnie dla uczniów materiały do nauki, podtrzymujące ich motywację i umożliwiające robienie postępów. Uczenie się po trochu każdego dnia i regularne uczęszczanie na zajęcia (online lub stacjonarne) pozwala naszym uczniom rozwijać swój potencjał zdolności i zdobywać biegłość w sposób ciągły, a jednocześnie nabywać nowe umiejętności małymi krokami. Możesz wybrać tradycyjny format zajęć z użyciem papieru i ołówka lub tryb cyfrowy, w którym będziesz pracować z KUMON CONNECT za pomocą tabletu i rysika cyfrowego.

Włączenie technologii do naszych materiałów o udowodnionej skuteczności pozwala nam w jeszcze większym stopniu pomóc Twojemu dziecku. Podczas gdy rozwija ono swoje umiejętności samodzielnej nauki, zawsze towarzyszy mu podczas zajęć Instruktor, zapewniając indywidualne konsultacje, ocenę pracy domowej i opracowanie spersonalizowanego programu nauki w miarę osiągania postępów.

Nasze programy

Użyj naszych interaktywnych opcji, aby dowiedzieć się więcej na temat konkretnych przedmiotów

Wybierz program
Wybierz wiek
Matematyka KUMON
Program matematyki KUMON zaczyna się od podstawowych działań na liczbach, a następnie stopniowo prowadzi uczniów na wyższy poziom. Zadania rozwiązują oni bez pomocy kalkulatora.

Każdy etap programu opiera się na umiejętnościach zdobytych na poprzednim etapie, co zapewnia solidne zrozumienie materiału, i jednocześnie poszerza te umiejętności w praktyce.  

Każdy uczeń rozpoczyna na poziomie, który jest dla niego odpowiedni. Indywidualny punkt startowy i oczekiwane postępy zostaną ustalone w bezpłatnej rozmowie wstępnej.
Program matematyki KUMON dla dzieci w wieku do lat 5
Z pomocą kolorowych arkuszy zadań uatrakcyjniających naukę, przyciągających uwagę i budzących zainteresowanie, nasz program i Instruktorzy przybliżają małym dzieciom świat liczb.

Instruktorzy zachęcają dzieci do uważnej pracy. Sprzyja to rozwojowi koncentracji, wydłużeniu zdolności do skupienia uwagi, ukształtowaniu pozytywnego podejścia do nauki - umiejętności, które przydadzą się w szkole i w życiu. 

Dzieci stopniowo uczą się matematyki, rozwijając krok po kroku swoje umiejętności. Dopiero gdy będą one potrafiły bez wysiłku i sprawnie rozwiązać zadania w danym temacie, przechodzą do kolejnego. 
Program matematyki KUMON dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat
Nasz program matematyki przyzwyczaja każdego ucznia niezależnie od jego zdolności, do podchodzenia do zadań z wiarą w siebie dopilnowując, aby całkowicie opanował on materiał, zanim przejdzie do dalszej części programu.  

Codzienny kontakt z matematyką sprawia, że uczniowie rozwiązują zadania coraz szybciej i coraz lepiej. W ten sposób kształtują oni w sobie koncentrację i pozytywne podejście do nauki.

Instruktor KUMON dobiera zadania pasujące do poziomu dziecka, a nie do jego wieku. Pozwala to nadrobić ewentualne zaległości, a następnie znacznie wyprzedzić rówieśników, ponieważ nie są stawiane żadne ograniczenia na drodze jego postępów w nauce.
Program matematyki KUMON dla dzieci w wieku od 12 lat
Nasz program matematyki ułatwia uczniom pozytywne podejście do przedmiotu. Najpierw pozwala uzupełnić braki w podstawowych zagadnieniach, a następnie kształtuje umiejętności niezbędne do osiągnięcia, a potem wyprzedzenia poziomu w szkolnej klasie.

Instruktor KUMON pokazuje swoim uczniom, jak samodzielnie rozwiązywać zadania z matematyki z pomocą przykładów w arkuszu ćwiczeń. Tak zyskują oni samodzielność i poczucie pewności siebie w nauce, nie bojąc się wyzwań i nieznanych trudności. 

Uczniowie KUMON uczą się w swoim tempie, niezależnie od wieku i klasy, w której są. W ten sposób otrzymują oni szansę nauczenia się odważnie przystępować do rozwiązania złożonych kalkulacji wychodzących poza szkolny plan nauczania.
Wybierz wiek
Program do języka angielskiego KUMON
Program KUMON do języka angielskiego umożliwia dzieciom uczenie się w naturalny sposób, jakby angielski był ich językiem ojczystym. W progresywny, indywidualnie dopasowany do ich aktualnych umiejętności sposób uczniowie rozwijają kompetencje komunikacyjne i umiejętność czytania oryginalnych angielskich tekstów. 

Nasz ekskluzywny, niewymagający wyjaśnień materiał umożliwia dopasowanie się do każdego ucznia, maksymalne wykorzystanie jego potencjału samodzielnego uczenia się i wsparcie jego rozwoju przez naukę nowego języka.

Nauka zaczyna się od prostego powtarzania słów. Stopień trudności wzrasta od jednego poziomu do następnego, aż do czytania oryginalnych tekstów na najwyższych poziomach programu.

Uczniowie rozwijają wiedzę w oparciu o tę zdobytą na poprzednim poziomie, co zapewnia solidne zrozumienie i zdolność do praktycznego zastosowania opanowanego materiału. Na wszystkich poziomach przerabiana jest jedna książka oraz odsłuchiwane są materiały audio, przy pomocy których uczniowie realizują codzienny program ćwiczeń. Wysłuchują oni materiał i powtarzają, co usłyszeli.

Dziecko rozpoczyna program języka angielskiego KUMON na poziomie, który jest dla niego właściwy. Ten indywidualny punkt wyjścia zostaje ustalony w bezpłatnym teście kwalifikacyjnym, w trakcie którego dziecko pokazuje swoje umiejętności.
Program do języka angielskiego KUMON dla dzieci w wieku do lat 5
Najpierw Instruktor sprawdza, jak dziecko radzi sobie z treścią usłyszanego z CD angielskiego tekstu i jak reaguje na wskazówki. Na tej podstawie Instruktor wie od razu, jak zmotywować dziecko do rozpoczęcia nauki i jaki ma potencjał, nawet gdy w ogóle jeszcze nie mówi po angielsku.

Słuchając wzbudzających ciekawość angielskich piosenek, dziecko słyszy słowa i zdania, po czym je powtarza. Tak rozwija się rozumienie ze słuchu. Ilustrowany materiał towarzyszący ułatwia zrozumienie usłyszanych słów. W ten sposób dziecko uczy się pierwszych słów i przyswaja sobie strukturę zdania w naturalny sposób, jakby był to jego język ojczysty. Drukowane wskazówki i symbole zachęcają maluchów do uważnej, starannej pracy. W ten sposób rozwijają one zdolność i okres koncentracji, a także dobre nawyki w nauce, które przydadzą się im w szkole i życiu. 

Na następnych etapach dziecko uczy się czytać i pisać, w odrębnych, kompaktowych modułach przyswajając sobie zasady gramatyki. Słucha tekstów na CD, a następnie, pracując z coraz bardziej wymagającymi tekstami, pogłębia rozumienie tego, co przeczytało. Od początku, często wspomagane przez pytania dotyczące tekstu, uczy się samodzielnego podchodzenia do zadań i pełnego zrozumienia czytanych treści.

Na każdym poziomie programu języka angielskiego uczeń dalej rozwija umiejętności zdobyte na poprzednich poziomach. Buduje więc solidne zrozumienie i wzmacnia zdolność do samodzielnego uczenia się.
Program do języka angielskiego KUMON dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat
We wstępnej rozmowie ustalony zostaje aktualny poziom umiejętności każdego dziecka i na tej podstawie - niezależnie od wieku dziecka - punkt startowy, z którego dziecko chętnie rozpocznie naukę.

Dziecko pracuje codziennie z CD. Powtarza to, co usłyszy, a zrozumienie ułatwia mu książeczka dołączona do płyty CD. Przez codzienny intensywny kontakt z językiem oraz zanurzenie w języku, dziecko przyswaja sobie słownictwo i strukturę zdania w sposób zupełnie naturalny, tak jak by uczyło się języka ojczystego. Buduje to wyczucie języka. Drukowane wskazówki i symbole, czyli tzw. „nauczyciel” w materiałach, zachęcają dzieci do uważnej, starannej pracy. W ten sposób rozwijają one zdolność i okres koncentracji, a także dobre nawyki w nauce, które przydadzą się im w szkole i życiu. 

Następnie dziecko świadomie przyswaja sobie zasady gramatyczne, przedstawione mu w skróconej postaci. Później przechodzi do czytania coraz dłuższych i coraz bardziej wymagających tekstów. Na najbardziej zaawansowanym poziomie programu dziecko przystępuje do czytania oryginalnych tekstów w języku angielskim. W dalszym ciągu codziennie słucha CD, aby stale pogłębiać rozumienie ze słuchu czytanych tekstów. Wspomagane pytaniami uczy się posługiwać tekstem: wyszukiwać informacji z tekstu co pozwala w pełni zrozumieć czytany tekst.

Na każdym poziomie programu języka angielskiego uczeń dalej rozwija umiejętności zdobyte na poprzednich poziomach. W ten sposób zdobywa solidne umiejętności i idąc na następny poziom, stale wykorzystuje je w praktyce.
Program do języka angielskiego KUMON dla dzieci w wieku od 12 lat
Program KUMON języka angielskiego pomaga dzieciom w budowaniu pozytywnego nastawienia do nauki angielskiego, a potem w opanowaniu tego języka. We wstępnej rozmowie ustalony zostaje aktualny poziom umiejętności każdego dziecka i na tej podstawie - niezależnie od wieku dziecka - punkt wyjściowy, z którego dziecko chętnie rozpocznie naukę. 

Następnie dziecko codziennie słucha materiału na płycie CD i jednocześnie śledzi słyszany tekst, by zapewnić jego zrozumienie.
 
Przez codzienny intensywny kontakt z językiem oraz zanurzenie w języku, dziecko przyswaja sobie słownictwo i strukturę zdania w sposób zupełnie naturalny, tak jak by się uczyło języka ojczystego. Buduje to wyczucie języka.

Drukowane wskazówki i symbole zachęcają uczniów do uważnej, starannej pracy. W ten sposób dzieci rozwijają swoją koncentrację i uważność a także dobre nawyki uczenia się, co przynosi korzyści zarówno w szkole jak i w codziennym życiu.

Po zdobyciu podstawowego słownictwa oraz przyswojeniu struktur budowy zdań, bądź uzupełnieniu ewentualnych braków, program buduje u dziecka kompaktowy poziom zrozumienia i użycia gramatyki.

Na wyższych poziomach nacisk kładziony jest coraz bardziej na czytanie. Zaczyna się od prostych opowiadań i tekstów. Stopniowo poziom tych tekstów wzrasta dzięki czemu dzieci wykształcają w sobie umiejętność czytania zaawansowanych treści, a następnie na czytanie literatury angielskiej w oryginale.

W tym czasie również dziecko używa płyty CD co zapewnia, że ćwiczy wymowę i udoskonala rozumienie ze słuchu czytanego tekstu.

Dzięki zadaniom przygotowanym do czytanych teksów, dziecko uczy się wyszukiwać i wykorzystywać informacje z kontekstu przez co zyskuje wysoki poziom kompetencji w posługiwaniu się językiem.

Na każdym poziomie programu języka angielskiego uczeń dalej rozwija umiejętności zdobyte na poprzednich poziomach. Tak buduje on solidną wiedzę, ugruntowując swoją zdolność do samodzielnej nauki.

Najbliższe Centrum Nauki KUMON

Wykwalifikowani Instruktorzy
od 8,39 zł / dzień
1.000 centrów nauki w Europie

Czym jest KUMON?

indywidualne podejście

+

sprawdzona metoda

+

samodzielna nauka

trwały sukces

=