Polityka prywatności

Polityka prywatności & Terms & Conditions


Ochrona Państwa danych osobowych podczas przetwarzania danych osobowych przy okazji Państwa wizyty na naszej stronie internetowej jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane będą chronione w ramach przepisów prawnych. Poniżej informujemy Państwo o charakterze i zakresie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

I. Dane administratora
KUMON Deutschland GmbH
Wiesenstr. 21W
40549 Düsseldorf
Tel: +49 211 522858-0
Faks: +49 211 522858-49
info@kumon.de
 
II. Informacje dotyczące inspektora ochrony danych osobowych
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych:

DataSEKure Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH
Mr. Marc E. Evers
Weilerstr. 6
79252 Stegen
Deutschland

Telefon: +49 761-2057430
Web: www.datasekure.de
 
III. Przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej
Państwa wizyta na naszych stronach internetowej zostanie zaprotokołowana. Na początku zapisywane są następujące dane, które przekazuje nam Państwa przeglądarka:
 • adres IP aktualnie używany przez Państwa komputer lub router data i godzina
 • typ i wersja wyszukiwarki
 • system operacyjny Państwa komputera
 • strony, które Państwo przeglądali
 • nazwa i wielkość żądanego pliku (żądanych plików)
 • oraz ewentualnie adres URL strony internetowej, do której kierowany jest wniosek.
Dane te są gromadzone wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, udoskonalenia naszej strony internetowej i analizy błędów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Adres IP komputera podlega tylko anonimowej analizie (skrócony o ostatnie 3 cyfry). Możecie Państwo również odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez internet (np. komunikacja przez pocztę elektroniczną) może zawierać luki bezpieczeństwa. Nie jest możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich. Poufne dane należy zatem przesłać do nas w inny sposób, np. pocztą.

Podania o pracę
Administrator danych przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu rozpatrzenia wniosku. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy osoba ubiegająca się o pracę przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne do administratora danych drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawiera umowę o pracę z osobą ubiegającą się o pracę, przekazane dane są przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator danych osobowych nie zawarł umowy o pracę z osobą ubiegającą się o pracę, dokumenty aplikacyjne są usuwane po wypełnieniu ogłoszonej pracy, z uwzględnieniem przepisów ustawowych, chyba że usunięcie jest sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami administratora danych. Inne uzasadnione interesy w tym zakresie obejmują na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

Aplikacje mogą być przetwarzane przez nas tylko wtedy, gdy zostaną przesłane na adres e-mail karriere@kumon.de. Jeśli używacie Państwo inny adres e-mail naszej firmy, Państwa aplikacja niestety nie zostanie rozpoznana przez nasze systemy i tym samym nie będzie brana pod uwagę. Należy pamiętać, że poczta elektroniczna nie jest bezpiecznym medium. Jeśli Państwa aplikacja dotrze do naszego serwera poczty elektronicznej na podany powyżej adres e-mail, będziemy chronić Państwa aplikację za pomocą wysokich środków technicznych i organizacyjnych. W drodze Państwa aplikacji do naszej firmy, poprzez publiczny internet, nie mamy żadnego wpływu i nie możemy zagwarantować poziomu ochrony Państwa aplikacji. Jeśli Państwa serwer pocztowy obsługuje STARTTLS, nasz serwer pocztowy będzie również korzystał z STARTTLS, gwarantując tym samym szyfrowanie transmisji.

Formularz kontaktowy
Dane osobowe (np. imię i nazwisko, dane adresowe lub dane kontaktowe), które podają Państwo dobrowolnie, np. w ramach zapytania lub w inny sposób, będą przez nas przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz tylko w celu, w jakim udostępnili nam Państwo te dane. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a; 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Bezpieczna transmisja danych
W celu ochrony bezpieczeństwa Państwa danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejszą metodę szyfrowania (SSL) poprzez HTTPS.
IV. Odbiorcy danych osobowych
W celu realizacji i przetwarzania danych możemy korzystać z usług dostawców usług poprzez przetwarzanie danych dotyczących zamówień.
W szczególności, korzystamy z dostawców usług hostingowych dla naszej strony internetowej.
Stosunki umowne z naszymi dostawcami usług regulowane są zgodnie z postanowieniami art. 28 RODO, które zawierają wymagane prawem punkty dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych.

V. Zbieranie danych przez Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc. („Google"). Google Analytics używa tzw. „cookies", czyli plików tekstowych, które umieszczane są na Państwa komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceniania z korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki. W tym przypadku może się jednak zdarzyć, że nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą w pełni dostępne. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych wytworzonych przez cookies, dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeżeli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki dostępną się pod linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
Raportowanie danych demograficznych i zainteresowań Google Analytics
KUMON Deutschland GmbH wykorzystuje pliki cookie Google Analytics pierwszej generacji wraz z plikami cookie Google trzeciej generacji co celów reklamowych, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat remarketingu z Google Analytics, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google  oraz  raportowania danych demograficznych i zainteresowań Google Analytics. Dodatek blokujący Google Opt-Out.
  

VI. WordPress Stats
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje narzędzie WordPress Stats do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA. WordPress Stats używa plików cookie, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach w USA. Państwa adres IP podlega anonimizacji po przetworzeniu i przed zapisaniem. Pliki cookie „WordPress Stats" pozostają na urządzeniu do czasu ich usunięcia. Pliki cookies „WordPress Stats" są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklamy. Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Państwa, kiedy pliki cookie są ustawione i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptowała pliki cookie w określonych przypadkach lub ogólnie je wykluczała i włączała automatyczne usuwanie plików cookie, gdy przeglądarka jest zamknięta. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona. Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu swoich danych w przyszłości, umieszczając w przeglądarce plik opt-out-cookie, klikając na ten link:

https://www.quantcast.com/opt-out/
Jeśli usuniecie Państwo pliki cookie na Państwa komputerze, musicie Państwo ponownie ustawić opt-out cookie.
 
VII. reCAPTCHA
W celu ochrony Państwa zapytań poprzez formularz internetowy, korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google Inc. (Google). Zapytanie służy do rozróżnienia, czy dane wejściowe są wprowadzane przez człowieka, czy też są niewłaściwie wykorzystywane przez zautomatyzowane, mechaniczne przetwarzanie. Zapytanie obejmuje przesłanie do Google adresu IP i innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA. W tym celu Państwa dane zostaną przesłane do Google i tam wykorzystane. Jednakże Państwa adres IP zostanie z góry skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z tej usługi. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach reCaptcha nie jest łączony z innymi danymi Google.
Usługa świadczona jest na podstawie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO.
 
VIII. Google Maps
Ta strona korzysta z usługi mapy Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Inc. , 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony internetowej nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych.
Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwości wyszukiwania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Jeśli nie zgadzacie się Państwo na takie przetwarzanie swoich danych, możliwe jest wyłączenie usługi „Google Maps" i tym samym uniemożliwienie przesyłania danych do Google. Musicie Państwo wyłączyć funkcję Java-Script w swojej przeglądarce. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku nie będzie można korzystać z usługi „Google Maps" albo będzie można korzystać z niej tylko w ograniczonym zakresie. Więcej informacji na temat tego, jak traktujemy dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

IX. Adwords i Google Conversion Tracking
Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). W ramach Google AdWords stosujemy tzw. conversion tracking. Gdy klikniecie Państwo na reklamę umieszczoną przez Google, ustawiany jest plik cookie śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony tej strony internetowej, a plik cookie nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Jednakże nie otrzymacie Państwo żadnych informacji, które pozwolą Państwu zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcecie Państwo uczestniczyć w śledzeniu, możecie Państwo sprzeciwić się temu użyciu, dezaktywując plik cookie Google Conversion Tracking w Państwa przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie będą one wtedy uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji. Pliki „Conversion-Cookies” są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklamy. Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google:

https://www.google.de/policies/privacy/

Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Państwo, kiedy pliki cookie są ustawione i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptowała pliki cookie w określonych przypadkach lub ogólnie je wykluczała i włączała automatyczne usuwanie plików cookie, gdy przeglądarka jest zamknięta. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.
 
X. Google Analytics Remarketing
Nasze witryny korzystają z funkcji Google Analytics Re marketing w połączeniu z funkcjami urządzeń krzyżowych Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc. , 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ta funkcja umożliwia powiązanie reklamowych grup docelowych utworzonych przez Google Analytics Remarketing z możliwościami Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób interesujące, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do potrzeb użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania po jednym terminalu (np. telefon komórkowy), mogą być także wyświetlane na innym terminalu (np. tablet lub PC). Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, Google połączy w tym celu historię przeglądarki internetowej i aplikacji z kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, na którym zalogujecie się Państwo za pomocą konta Google. Aby wesprzeć tę funkcję, Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google ID użytkownika, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i stworzenia docelowych odbiorców dla reklamy między urządzeniami. Użytkownik może trwale zrezygnować z ponownego wprowadzania do remarketingu/targetingu na różne urządzenia, rezygnując ze spersonalizowanej reklamy na koncie Google, korzystając z tego linku:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Dane zgromadzone na Państwa koncie Google są zbierane wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo wyrazić lub odwołać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów zbierania danych, które nie są połączone z Państwa kontem Google (np. z powodu braku konta Google lub sprzeciwu wobec połączenia), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą osób odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych. Dalsze informacje i politykę prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/
 
XI. Conversant Media-Mediaplex

Nasza strona korzysta z funkcji Conversant Media Systems, Inc., 30699 Russell Ranch Road, Suite 250, Westlake Village, CA 91362, USA. Umożliwiają nam one ukierunkowanie reklam na naszą stronę internetową w sposób bardziej szczegółowy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dalsze informacje na temat przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących u oferenta oraz możliwości rezygnacji z subskrypcji można znaleźć tutaj:

https://optout.conversantmedia.com/

XII. Sessioncam
Nasza strona korzysta z usługi analizy SessionCam Ltd, St Vedast House, St Vedast Street, Norwich, NR1 1BT, Anglia. Pliki cookie rejestrują i analizują ruchy myszy, zachowanie przy klikaniu, przewijanie i wprowadzanie tekstu na stronie internetowej. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub dane bankowe są maskowane podczas nagrywania. Adresy IP są pseudonimizowane i nie są powiązane z danym zapisem. Informacje generowane przez cookie są przesyłane do serwera SessionCam. Dane dostarczone przez SessionCam są wykorzystywane w celu poprawy łatwości obsługi naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Pod poniższym łączem można wyłączyć zapis:

https://sessioncam.com/choose-not-to-be-recorded/

Więcej informacji na temat ochrony danych w SessionCam można znaleźć na stronie: https://sessioncam.com/privacy-policy-cookies/
 
XIII. Dotomi
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług Conversant Deutschland GmbH, Rosenheimer Straße 145 e-f, 81671 München, DE. Conversant używa plików cookie, które są przechowywane na Państwa komputerze w celu przeanalizowania sposobu korzystania z naszej strony internetowej i Państwa przyzwyczajeń związanych z przeglądaniem stron internetowych. Dane, w szczególności Państwa adres IP i aktywność użytkownika, będą przekazywane na serwery firmy Conversant oraz przetwarzane i przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Conversant, proszę kliknąć tutaj:

http://de.conversantmedia.eu/legal/datenschutzerklaerung
 
XIV. Media społecznościowe / wtyczki
Wistia
Nasza strona korzysta z wtyczek portalu wideo Wistia. Dostawcą jest Wistia, Inc.

17 Tudor Street, Cambridge, Massachusetts, 02139 USA. Gdy odwiedzacie Państwo jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę Wistia, nawiązywane jest połączenie z serwerami Wistia. Serwer Wistia zostanie poinformowany, które z naszych stron Państwo odwiedziliście. Wistia uzyskuje również Państwa adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteście Państwo zalogowani do Wistia lub nie posiadacie Państwo konta Wistia. Informacje zebrane przez Wistia są przekazywane do serwera Wistia w USA. Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Wistia:

https://wistia.com/privacy

Facebook Pixel
Nasza strona wykorzystuje piksel akcji odwiedzających Facebooka, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook") do pomiaru konwersji. Pozwala to na śledzenie zachowania osób odwiedzających stronę po przekierowaniu ich na stronę sprzedawcy poprzez kliknięcie na reklamę na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych. Zebrane dane są dla nas, jako operatora tej strony internetowej, anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków dotyczących tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych Facebooka. Pozwala to na umieszczenie reklam na Facebooku na stronach Facebooka i poza nim. Na takie wykorzystanie danych nie możemy mieć wpływu jako operator strony internetowej. Więcej informacji na temat ochrony prywatności na Facebooku można znaleźć w powiadomieniu o prywatności na Facebooku:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Możecie Państwo również zdezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences" w sekcji Ustawienia reklamy pod:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Musicie być Państwo zalogowani na Facebooku. Jeśli nie posiadacie Państwo konta na Facebooku, możecie Państwo wyłączyć reklamę opartą na treści Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Wtyczki do Facebooka (przycisk „Like & Share-Button")

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki do Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to" na naszej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka można znaleźć tutaj:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Kiedy odwiedzacie Państwo nasze strony, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziliście Państwo naszą stronę z Państwa adresem IP. Jeśli klikniecie Państwo przycisk „Lubię to" na Facebooku, podczas gdy jesteście Państwo zalogowani na swoje konto na Facebooku, możecie Państwo połączyć zawartość naszych stron z Państwa profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może kojarzyć odwiedzanie naszych stron z Państwa kontem użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawca stron internetowych nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka:

https://de-de.facebook.com/policy.php

Jeśli nie chcecie Państwo, aby Facebook mógł przypisywać wizyty na naszych stronach do Państwa konta użytkownika na Facebooku, proszę wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczka do Twittera
Na naszych stronach zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji „Re-Tweet", odwiedzane przez Państwa strony internetowe są powiązane z Państwa kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Dane są również przesyłane do Twittera. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawca tych stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera:

https://twitter.com/privacy

Ustawienia prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta na stronie https://twitter.com/account/settings.
 
XV. Stosowanie plików cookie
W naszej ofercie internetowej stosowane są tzw. pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę i przechowywane na komputerze użytkownika. Korzystanie z plików cookie ma na celu uczynienie oferty internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika. Np. możliwe jest rozpoznanie użytkownika na czas trwania sesji bez konieczności ciągłego ponownego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła. Pliki cookie nie uszkadzają komputera użytkownika i są usuwane po zakończeniu sesji. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 f RODO.
Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji).
Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie).
Przetwarzanie danych w związku z plikami cookie, które jako jedyne służą do tworzenia funkcjonalności naszej oferty online, odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. f) RODO.
Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby pliki cookie były używane, możecie Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby pliki cookie nie były akceptowane. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
 
XVI. Państwa prawa
Zgodnie z artykułami 15-21 RODO możecie Państwo dochodzić następujących praw w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, jeśli spełnione są opisane w nich warunki.

Prawo do informacji
Macie Państwo prawo do informacji o Państwa danych osobowych, które są przetwarzane przez nas.

Prawo do sprostowania
Możecie Państwo zażądać poprawienia niekompletnych lub nieprawidłowo przetworzonych danych osobowych.

Prawo do usunięcia
Macie Państwo prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, w szczególności jeśli istnieje jeden z następujących powodów
 • Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób.
 • Cofacie Państwo swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie Państwa danych.
 • Skorzystali Państwo z prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych i nie ma nadrzędnych, uzasadnionych powodów przetwarzania danych.
 • Państwa dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
Jednakże prawo do usunięcia nie istnieje, jeśli uzasadniony interes administratora stoi w sprzeczności z tym prawem. Uzasadniony interesy należy przyjąć w następujących przypadkach:
 • Dane osobowe są niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Wykreślenie nie jest możliwe ze względu na obowiązki w zakresie przechowywania.
Jeśli jednak danych nie można usunąć, może istnieć prawo do ograniczenia przetwarzania danych (poniżej).

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Macie Państwo prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli
 • kwestionujecie Państwo poprawność danych, a my sprawdzamy ich poprawność,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawiacie Państwo jego usunięcia, a zamiast tego wnioskujecie Państwo o ograniczenie wykorzystania,
 • nie potrzebujemy już danych, ale potrzebujecie Państwo ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych,
 • sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu swoich danych i nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad Państwa powodami.
Prawo do przekazywania danych
Mają Państwo prawo do otrzymywania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazali w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i mają Państwo prawo do przekazania tych danych bez żadnych przeszkód innej osobie odpowiedzialnej, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie odbywa się u nas przy pomocy zautomatyzowanych procedur.

Prawo sprzeciwu
Osoba, której dotyczą dane, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na mocy art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to także profilowania na podstawie tych przepisów.

Prawo do odstąpienia od umowy
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać tę zgodę.
 
XVII. Standardowe okresy usuwania danych
Jeżeli nie istnieją przepisy dotyczące przechowywania danych, dane zostaną usunięte lub zniszczone, jeżeli nie są już potrzebne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. Dla przechowywania danych osobowych obowiązują różne okresy, więc dane o znaczeniu podatkowym są przechowywane z reguły przez 10 lat, inne dane zgodnie z przepisami prawa handlowego z reguły przez 6 lat. Wreszcie, okres przechowywania może również zależeć od ustawowych terminów przedawnienia, które np. zgodnie z §§ 195 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) mogą wynosić z reguły trzy lata, ale w niektórych przypadkach również do trzydziestu lat.
 
XVIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 RODO każdy podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad kwestiami ochrony danych osobowych jest dla nas Urząd Ochrony Danych Osobowych w Polsce:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Telefon (Infolinie): 606-950-000
Faks: 22 531-03-01
E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
 
XIX. Zastrzeżenie
Odpowiedzialność za treść
Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa (zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach). Jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji od osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność (§8 do §10 niemieckiej ustawy o telemediach). Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie możemy przejąć odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiada zawsze ich właściciel lub operator. Strony, do których odnoszą się linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Takie linki zostaną usunięte natychmiast po stwierdzeniu naruszenia prawa.
 

PRAWO UŻYTKOWANIA

Wszelkie prawa zastrzeżone. KUMON Deutschland GmbH jest właścicielem wszystkich praw autorskich do tej strony internetowej.


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


1. Treść oferty online
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony autora.
Wszystkie oferty nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

2. Odniesienia i linki
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą łącza lub do których odsyłacze znajdują się na jego stronach - chyba że posiada pełną wiedzę na temat treści niezgodnych z prawem i byłby w stanie uniemożliwić odwiedzającym jego stronę przeglądanie tych stron.
Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków nie były widoczne żadne nielegalne treści na stronach, do których prowadzą linki. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Dlatego też dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron, do których odnoszą się linki, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej autora, jak również wpisów zewnętrznych w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych oraz we wszystkich innych formach baz danych utworzonych przez autora, do których treści możliwy jest zewnętrzny dostęp do zapisu. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z takich informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której odsyłacz został zamieszczony, a nie strona, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.


3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
Autor stara się przestrzegać praw autorskich użytych we wszystkich publikacjach grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty wolne od licencji.
Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Sam fakt, że znak towarowy jest wymieniony, nie powinien prowadzić do wniosku, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!

Prawa autorskie do publikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie w posiadaniu autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez zgody autora.

4. Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów i internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich
Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów, którą można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Noerr LLP nie uczestniczy w postępowaniu o rozstrzygnięcie sporu przed organem właściwym dla spraw arbitrażu konsumenckiego.

5. Status warunków korzystania z serwisu
Dostosowujemy warunki użytkowania do zmienionych funkcjonalności lub zmienionych sytuacji prawnych. W związku z tym zalecamy regularne zapoznawanie się z warunkami użytkowania.

Sierpień 2019

Warunki dla rodziców uczestniczących w kampanii "Bezpłatnej rejestracji" 2024

W tej sekcji opisano warunki, które mają zastosowanie do rodziców i uczniów uczestniczących w kampanii "Oszczędzaj wpisowe".


 1. Biorąc udział w akcji „Bezpłatnej rejestracji“ w centrum edukacyjnym KUMON, rodzice wyrażają zgodę na niniejsze warunki.

 2. Promocja „Bezpłatnej rejestracji“ polega na zwolnieniu z opłaty rejestracyjnej, która jest należna w momencie rozpoczęcia przez dziecko nauki w KUMON.

 3. Promocja „Bezpłatnej rejestracji“ obowiązuje od 1 maja 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. włącznie. aby kwalifikować się do promocji „Bezpłatnej rejestracji“, dziecko musi zostać zarejestrowane w tym okresie.

 4. Rodzice muszą wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej wraz z dzieckiem w ramach promocji „Bezpłatnej rejestracji“, a dziecko musi zdać egzamin z każdego testowanego przedmiotu.

 5. Akcja "Zaoszczędź na opłacie rejestracyjnej" nie może być stosowana w połączeniu z żadną inną ofertą KUMON.

 6. Biorąc udział w promocji „Bezpłatnej rejestracji“, rodzice wyrażają zgodę na zawarcie umowy z odpowiednim instruktorem i uiszczenie przewidzianych w tym celu opłat.

 7. KUMON i instruktorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy skorzystania z promocji „Bezpłatnej rejestracji“  według własnego uznania.

 8. Uczestnictwo zależy od dostępności.

 9. Promocja "oszczędź opłatę rejestracyjną" może być wykorzystana wyłącznie w uczestniczących centrach edukacyjnych KUMON i nie może być wymieniona na gotówkę.

 10. Ani personel KUMON, ani instruktorzy nie będą tolerować agresywnego, obraźliwego lub uciążliwego zachowania. Jeśli dziecko lub rodzic zachowują się w sposób niedopuszczalny, zostaną poproszeni o opuszczenie centrum nauki, a dziecko zostanie usunięte z centrum nauki i otrzyma zakaz wstępu na jego teren.

 11. Skargi należy kierować bezpośrednio do nauczyciela.

 12. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów prawnych związanych z wyżej wymienionymi warunkami jest Düsseldorf, Niemcy. Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków okaże się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. W przypadku sporów dotyczących warunków lub instrukcji instruktora KUMON biorącego udział w szkoleniu, zastosowanie mają warunki odpowiedniego instruktora KUMON.