Ucz się matematyki z KUMON

Matematyka z KUMON

Program matematyki KUMON pomaga dzieciom i młodzieży w każdym wieku i niezależnie od ich zdolności w rozwinięciu umiejętności matematycznych i pasji do liczb. 

Do naszych uczniów należą zarówno małe dzieci w wieku od dwóch lat, dla których matematyka to całkiem nowy świat, jak i te starsze, które na co dzień uczą się jej w szkole. Na początku przygody z KUMON każde dziecko rozwiązuje tzw. test kwalifikacyjny, podczas którego, pokazuje swoje umiejętności i wiedzę, co pomaga Instruktorowi w znalezieniu odpowiedniego punktu startowego oraz w przygotowaniu planu realizacji programu właściwego dla danego dziecka. Dzięki temu nasze arkusze ćwiczeń są przydzielane odpowiednio do poziomu zdolności, niezależnie od wieku i szkolnej klasy, aby każdy uczeń miał szanse osiągnąć postępy w matematyce. 

Nasz program prowadzi krok po kroku od podstaw rozpoznawania liczb po złożone teorie matematyczne. W miarę przerabiania materiału umiejętności ucznia stopniowo rosną.

Wierzymy, że każde dziecko jest w stanie opanować matematykę i nasi doświadczeni Instruktorzy wspierają je w dążeniu do tego celu. Dzięki codziennej pracy nad arkuszami ćwiczeń uczniowie przyswajają sobie umiejętność samodzielnej nauki. Każdy nowy temat dzieci przerabiają tak długo, aż go zrozumieją i zgłębią samodzielnie. W ten sposób, kolejny poziom, który zbudowany jest na poziomie poprzedzającym, stanowi wyzwanie, z którym dziecko mierzy się chętnie, bo posiada umiejętności i wiedzę, dzięki którym zrozumienie nowego zagadnienia jest możliwe.

Moje dziecko ma...

Program matematyki KUMON zaczyna się od podstawowych działań na liczbach, a następnie stopniowo prowadzi uczniów na wyższy poziom. Zadania rozwiązują oni bez pomocy kalkulatora.

Każdy etap programu opiera się na umiejętnościach zdobytych na poprzednim etapie, co zapewnia solidne zrozumienie materiału, i jednocześnie poszerza te umiejętności w praktyce.  

Każdy uczeń rozpoczyna na poziomie, który jest dla niego odpowiedni. Indywidualny punkt startowy i oczekiwane postępy zostaną ustalone w bezpłatnej rozmowie wstępnej.

Chcę pomóc mojemu dziecku w...

Program matematyki KUMON pomaga małym dzieciom nie tylko w zbudowaniu solidnych fundamentów świecie matematyki, ale także w rozwoju umiejętności koncentracji przy nauce. Nasi Instruktorzy wspierają dziecko we wszystkich aspektach nauki, od wygodnej pozycji siedzącej przez odpowiednie położenie rąk i trzymanie ołówka po sposób podejścia do rozwiązywania zadań i utrzymania koncentracji. W ten sposób od początku dzieci pracują wydajnie, zwiększając swoją wytrwałość i koncentrację. 

Małe dzieci krok po kroku zwiększają ilość materiału przerabianego w Centrum Nauki i w domu, dzięki czemu zachowują entuzjazm i chętnie pracują z arkuszami ćwiczeń KUMON. Takie stopniowe zwiększanie intensywności nauki pomaga w rozwoju umiejętności koncentracji. Za każdym razem dzieci są zachęcane do trochę dłuższej pracy, co wpływa na utrwalanie tej umiejętności każdego dnia.
Program matematyki KUMON to zajęcia sprawiające małym uczącym się dzieciom przyjemność, a jednocześnie coraz bardziej pogłębiające ich zrozumienie i wzmacniające wiarę we własne siły. Chcemy, aby pierwsze zetknięcie z liczbami było dla każdego dziecka pozytywnym doświadczeniem. Dlatego też dajemy im arkusze takich zadań, z jakimi są w stanie sobie poradzić i jakie chcą rozwiązywać.

Oswajamy się z liczbami, najpierw przez naukę liczenia, a następnie czytania liczb. Tworzymy w ten sposób podstawy uczenia się, które Państwa dziecko zrozumie. Program matematyki jest dopasowany do umiejętności dziecka, a zajęcia są na właściwym dla niego poziomie (tzn. dokładnie dopasowane do jego potrzeb), aby umożliwić mu osiągnięcie satysfakcji z nauki. Dzięki indywidualnym podejściu do każdego dziecka i uporządkowanej metodzie nauczania, dziecko może się skupić na treści, aż ją całkowicie zrozumie. W ten sposób jego wiara we własne siły będzie z każdym dniem rosła.
Program matematyki KUMON został opracowany bardzo starannie, i jest doskonalony przez 60 lat, aby dać dzieciom mocne podstawy w przedmiocie matematyki i wyposażyć je w narzędzia do osiągnięcia postępów w nauce. Dzieci korzystając z metody KUMON wcześniej rozpoczną uczyć się rozpoznawania i pisania liczb oraz poznają ich wartość. Wielu spośród naszych małych uczniów uczy się dodawać jeszcze zanim pójdą do szkoły. Nasi uczniowie mogą rozpocząć naukę już w wieku dwóch lat i zadziwić błyskawicznymi postępami i entuzjazmem zarówno Instruktora Centrum Nauki jak i swoich rodziców.

Metoda KUMON jest tak przemyślana, żeby dzieci od początku rozwinęły bardzo pozytywne podejście do nauki i - zależnie od posiadanych już umiejętności - wyróżniały się spośród rówieśników umiejętnością radzenia sobie samodzielnie z coraz bardziej wymagającymi zadaniami.

Z pomocą kolorowych arkuszy zadań uatrakcyjniających naukę, przyciągających uwagę i budzących zainteresowanie, nasz program i instruktorzy przybliżają małym dzieciom świat liczb.

Instruktorzy zachęcają dzieci do uważnej pracy. Sprzyja to rozwojowi koncentracji, wydłużeniu zdolności do skupienia uwagi, ukształtowaniu pozytywnego podejścia do nauki - umiejętności, które przydadzą się w szkole i w życiu. 

Dzieci stopniowo uczą się matematyki, rozwijając krok po kroku swoje umiejętności. Dopiero gdy będą one potrafiły bez wysiłku i sprawnie rozwiązać zadania w danym temacie, przechodzą do kolejnego.

Chcę pomóc mojemu dziecku w...

Program matematyki KUMON umożliwia każdemu dziecku uczyć się na optymalnym dla niego poziomie, dokładnie dopasowanym do jego potrzeb. Dzieci uczą się w różnym tempie. Metoda KUMON uwzględnia te różnice, aby dać każdemu dziecku solidne podstawy nauki i pomóc mu w osiągnięciu sukcesu. Gdy uczeń stanie w obliczu zadań na zaawansowanym poziomie przed pełnym zrozumieniem prostszych zagadnień, istnieje ryzyko, że podkopie to jego wiarę we własne siły i zahamuje dalszy postęp.

Z tego powodu, przed rozpoczęciem programu nauki KUMON w Centrum Nauki, Instruktor poprzez test kwalifikacyjny określi odpowiedni punkt wyjściowy, dla każdego dziecka kierując się tym co dziecko już potrafi. Pierwszym celem jest danie uczniowi poczucia pewności siebie i umiejętności samodzielnego uczenia się. Uczniowie utrwalają podstawy swojej wiedzy, po czym przechodzą do bardziej wymagających zadań.
Program matematyki KUMON dąży do tego, aby oswoić uczniów z matematyką i obudzić entuzjazm dla tego przedmiotu. Nasi doświadczeni Instruktorzy baczą, żeby Państwa dziecko dostawało zadania dokładnie dopasowane do jego indywidualnych potrzeb. Przerabiając poszczególne etapy programu dziecko pogłębia swoje umiejętności i sprawność w wykonywaniu różnych operacji matematycznych.

W nowe tematy wprowadzają zadania i przykłady, a stopień trudności zwiększa się stopniowo, małymi krokami. Zasada ta umożliwia każdemu uczniowi wraz z rosnącymi umiejętnościami i poczuciem pewności siebie przyjmować odpowiedzialność za proces nauki i nowe wyzwania, które stoją przed nimi.
Program matematyki KUMON umożliwia każdemu dziecku uczyć się na poziomie dopasowanym do jego umiejętności, bez ograniczeń narzucanych przez szkolny plan nauczania lub oczekiwania wobec danej grupy wiekowej. Dzieci przerabiają tematy na danym poziomie tak długo, aż je zrozumieją i opanują, zanim przejdą do następnego poziomu. W ten sposób ci, którzy są już gotowi do zajęcia się zadaniami wychodzącymi ponad poziom szkolnej klasy, mogą się zmierzyć z bardziej zaawansowanym materiałem.  

Nasz program matematyki wyposaża naszych uczniów w niezbędne narzędzia ułatwiające przyswojenie sobie materiału z matematyki na wyższym poziomie. Koncentrują się oni na złożonych zagadnieniach matematycznych, po czym przechodzą do rachunku różniczkowego i całkowego. Pomaga im to, że już na wczesnych etapach programu KUMON rozwijają przy pomocy arkuszy ćwiczeń zdolność do samodzielnej nauki i rozwiązywania problemów.

Nasz program matematyki przyzwyczaja każdego ucznia niezależnie od jego zdolności, do podchodzenia do zadań z wiarą w siebie dopilnowując, aby całkowicie opanował on materiał, zanim przejdzie do dalszej części programu.  

Codzienny kontakt z matematyką sprawia, że uczniowie rozwiązują zadania coraz szybciej i coraz lepiej. W ten sposób kształtują oni w sobie koncentrację i pozytywne podejście do nauki.

Instruktor KUMON dobiera zadania pasujące do poziomu dziecka, a nie do jego wieku. Pozwala to nadrobić ewentualne zaległości, a następnie znacznie wyprzedzić rówieśników, ponieważ nie są stawiane żadne ograniczenia na drodze jego postępów w nauce.

Chcę pomóc mojemu dziecku w...

Program matematyki KUMON nie tylko pogłębia umiejętności fachowe i sprawność w wykonywaniu działań na liczbach. Dąży on też do ulepszenia podejścia Państwa dziecka do nauki. Gdy każdego dnia określona ilość czasu jest zarezerwowana na pracę z KUMON, dziecko przyzwyczaja się do codziennej nauki. Ponadto KUMON utrwala pozytywne nawyki w nauce, które przydają się także w szkole, np. rozpoczynanie od uważnego zaznajomienia się z zadaniem, wskazówkami czy przykładami. Radość z efektywności takiej metody pracy wzmacnia z kolei pozytywne nawyki w nauce.

Nasz program nauki KUMON jest dopasowany indywidualnie do potrzeb Państwa dziecka, umożliwia więc mu osiągnięcie zadowalających postępów, a tym samym umocnienie wiary w siebie i zdolności koncentracji.
Celem programu matematyki KUMON jest umiejętność rozwiązywania bez wysiłku zadań z matematyki na wyższym poziomie. Uczniowie zdobywają solidne podstawy, po czym przechodzą do złożonych zagadnień matematycznych, aż do rachunku różniczkowego i całkowego.

Nasz program nie jest powiązany z żadnym szkolnym planem nauczania. Niezależnie od wieku uczniowie przerabiają materiał i przechodzą do następnych etapów w tempie, na jakie pozwalają im umiejętności i sprawność w posługiwaniu się liczbami. W ten sposób otrzymują szansę realizowania się w matematycznych wyzwaniach bez ograniczeń poziomu szkolnej klasy, do której uczęszczają.
Program matematyki KUMON daje uczniom narzędzie do rozwiązywania złożonych zadań. Co najważniejsze: pomaga im w samodzielnej nauce. Od początku KUMON przypomina uczniom, żeby skupić się na przykładach, wskazujących kroki do rozwiązania zadania. W ten sposób uczniowie są w stanie osiągać postępy w programie matematyki KUMON, nabierając przekonania, że „Jeżeli będę próbować, znajdę rozwiązanie!” Takie nastawienie będzie procentować przez cały okres nauki.

Uczniowie, którzy tak przeszli przez wszystkie poziomy programu matematyki KUMON, odznaczają się niezwykłą sprawnością w posługiwaniu się liczbami bez sięgania po kalkulator. Są też zdolni do przyswojenia sobie nowego zagadnienia bez jakiejkolwiek pomocy, co świetnie przygotowuje ich do studiów, pracy i dorosłego życia.

 
Nasz program matematyki ułatwia uczniom pozytywne podejście do przedmiotu. Najpierw pozwala uzupełnić braki w podstawowych zagadnieniach, a następnie kształtuje umiejętności niezbędne do osiągnięcia, a potem wyprzedzenia poziomu w szkolnej klasie.

Instruktor KUMON pokazuje swoim uczniom, jak samodzielnie rozwiązywać zadania z matematyki z pomocą przykładów w arkuszu ćwiczeń. Tak zyskują oni samodzielność i poczucie pewności siebie w nauce, nie bojąc się wyzwań i nieznanych trudności. 

Uczniowie KUMON uczą się w swoim tempie, niezależnie od wieku i klasy, w której są. W ten sposób otrzymują oni szansę nauczenia się odważnie przystępować do rozwiązania złożonych kalkulacji wychodzących poza szkolny plan nauczania.

Jakie zagadnienia obejmuje program matematyki KUMON?

Przeciągnij, aby zobaczyć więcej

Rozpoznawanie i rozumienie liczb

W poziomach 6A do 4A uczniowie zaczynają wymawiać liczby, jednocześnie je pokazując. Ćwiczy to zrozumienie ciągu liczb i ich rozpoznawanie. W późniejszych etapach, dzieci nauczą się je pisać. Na tym poziomie nasze arkusze ćwiczeń korzystają szeroko z ilustracji, obrazowego przedstawienia zbiorów punktów i tabel liczbowych. Uczniowie ćwiczą liczenie zbiorów punktów i rozpoznanie powiązań między cyframi, zbiorami i wartością liczb. Kiedy młody uczeń jest gotowy, zasięg liczb stopniowo zwiększa się. Najpierw koncentruje się na liczbach od 1 do 5, później do 10, 11-20 stopniowo przechodząc do 100. Na tych poziomach, maluch również uczy się zapisywać liczby do 50.

Podstawowe działania na liczbach

Poziomy 3A do D pogłębiają zrozumienie ciągu liczb przed wprowadzeniem głównych operacji na liczbach: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Każda z tych operacji zostaje początkowo zaprezentowana na przykładzie małych jednocyfrowych liczb, które następnie rosną.Tak stosowana metoda jest krok po kroku poszerzana od liczenia w głowie po dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie na papierze. Dzieje się to małymi krokami i przy pomocy przykładów i częściowo już rozwiązanych zadań, w ten sposób pomagając dzieciom w osiąganiu samodzielnych postępów.

Ułamki

Poziomy E i F dotyczą ułamków. Przykłady i wprowadzające zadania ułatwiają nabycie umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia ułamków. Wraz ze wzrostem poczucia pewności siebie i tempa pracy dzieci przechodzą na bardziej złożone zadania: uczą się właściwej kolejności czynności prowadzących do rozwiązania i obliczania największego wspólnego dzielnika i najmniejszej wspólnej wielokrotności. Przy użyciu do trzech ułamków ćwiczą cztery rodzaje działań arytmetycznych. Zajmują się też liczbami dziesiętnymi.

Podstawy algebry

Poziomy od G do I demonstrują liczby dodatnie i ujemne w kontekście czterech rodzajów działań arytmetycznych i pomagają w przyswojeniu wyrażeń i równań algebraicznych. Uczniów zachęca się do zapisywania kroków prowadzących do rozwiązania, zanim nie opanują tej czynności. Trudność zwiększa się: działania na jednomianach i wielomianach, a następnie faktoryzacja, pierwiastki kwadratowe, równania i funkcje kwadratowe oraz twierdzenie Pitagorasa. Uczniowie ćwiczą umiejętności precyzyjnego rozwiązywania zadań poprzez zapisywanie poszczególnych etapów.

Funkcje

Poziom J skupia się na wszechstronnym rozwinięciu umiejętności z algebry, zanim uczeń zajmie się na następnym poziomie podstawowymi właściwościami funkcji. Uczniowie stopniowo pogłębiają swoją znajomość funkcji przez rozwiązywanie coraz bardziej złożonych zadań. Następnie zajmują się logarytmami, granicami i integracją. Na kolejnym etapie uczniowie rozwijają swoje umiejętności w posługiwaniu się funkcjami i równaniami trygonometrycznymi w odniesieniu do prostych linii i koła.

Rachunek różniczkowy i całki

Poziomy N i O uczą umiejętności niezbędnych do zajmowania się zaawansowaną integracją i równaniami różniczkowymi, gdy uczniowie ugruntowali już zrozumienie granic. Umiejętności gromadzone w trakcie programu matematyki są teraz uwieńczone zdolnością do rozwiązywania zadań wyższej matematyki na podstawie uzyskanej wiedzy rachunkowej i zrozumienia grafów. Na tym etapie uczniowie zdobyli już wszystkie umiejętności niezbędne do niezależnego kontynuowania nauki, gdyż nabrali nawyku do korzystania z przykładów, wskazówek i poradników w celu zrozumienia i przerobienia złożonych treści matematycznych.

Jak działa KUMON?

Uczniowie KUMON codziennie rozwiązują arkusze ćwiczeń. Dwa razy w tygodniu przychodzą do swojego Centrum Nauki, a w pozostałe dni pracują w domu, przerabiając przygotowany i dostosowany materiał do ich umiejętności i poziomu. Czas potrzebny do codziennej pracy to około 30 minut na każdy z przedmiotów, przy czym ten czas może się wydłużyć, bądź być krótszy.

W Centrum Nauki uczniowie pracują z arkuszami ćwiczeń przydzielonymi na dany dzień pod okiem i na podstawie wskazówek Instruktora i jego asystentów. Ten czas daje Instruktorowi sposobność do obserwowania i wspierania dziecka w nauce i zadbania o to, by osiągało ono postępy w matematyce. W Centrum Nauki dzieci oddają również zadania przerobione i sprawdzone w domu, dzięki czemu Instruktor może śledzić ich pracę na bieżąco. Następnie, dzieci zabierają arkusze ćwiczeń na następne dni do ich kolejnej wizyty w Centrum Nauki.
60+doswiadczenie

30 minut z KUMON

Najbliższe Centrum Nauki KUMON

Wykwalifikowani instruktorzy
od 8,39 zł / dzień
1.000 centrów nauki w Europie