Metoda KUMON

Metoda nauki KUMON pomaga dzieciom niezależnie od ich obecnego stanu wiedzy znaleźć przyjemność w nauce, osiągnąć postępy i zrealizować swój potencjał. Przerabiając arkusze ćwiczeń pod kierunkiem Instruktora nasi uczniowie pracują na poziomie i w ilości dokładnie odpowiadającej ich możliwościom. Krok po kroku pogłębiają oni swoją wiedzę i pracują coraz sprawniej. Do następnego poziomu przechodzą dopiero po pełnym opanowaniu przerabianego materiału. Gwarantuje to zbudowanie solidnych podstaw do nauki i rozwinięcie poczucia wiary w swoje umiejętności.

Struktura naszych programów nauki wspiera uczniów w nabraniu nawyku do samodzielnego myślenia i rozwinięciu zdolności do rozwiązywania problemów. Uczniowie dążą do znalezienia rozwiązań przy pomocy przykładów w arkuszach ćwiczeń.  Instruktorzy naszych Centrów Nauki obserwują uczniów przy pracy i w razie potrzeby, dają wskazówki, które pomagają znaleźć dziecku „nauczyciela” w materiale. W ten sposób każde dziecko rozwija w sobie umiejętność samodzielnego uczenia się. Nasze materiały są stale doskonalone od 60 lat. W tym czasie nasi uczniowie pokazali nam, jak najlepiej możemy im pomóc na drodze do sukcesu, budowy poczucia pewności siebie i rozwoju zdolności do samodzielnej nauki.
Metoda nauki KUMON

Indywidualne wskazówki

KUMON jest zindywidualizowaną metodą umożliwiającą każdemu dziecku niezależnie od wieku i szkolnej klasy naukę na poziomie i w ilości dokładnie do niego dopasowanej. Dzięki temu wszystkie dzieci mogą skorzystać z metody KUMON, bez względu na to, czy chodzi o podstawową wiedzę, bardziej zaawansowane wyzwania czy stadium pośrednie. Przez  systematyczną pracę nad materiałem dokładnie skrojonym do potrzeb uczącego się, zdobywa on wiedzę w swoim tempie, aby w końcu osiągnąć poziom wykraczający poza poziom szkolny.

Instruktor KUMON decyduje na podstawie aktualnych umiejętności ucznia i sprawności w przyswajaniu wiedzy, od którego poziomu rozpocznie on udział w programie. Uczniowie zaczynają na poziomie, na którym nauka przychodzi im łatwo. Zanim przejdą do kolejnego etapu, zwiększają poczucie wiary w siebie, koncentrację i tempo. Przerabiając dokładnie dopasowane zadania zyskują pewność siebie, nabierają entuzjazmu i rozwijają pozytywne nastawienie do nauki.     

Indywidualne wskazówki

Samodzielna nauka

KUMON przykłada wielką wagę do samodzielnej nauki. Arkusze ćwiczeń zachęcają ucznia do szukania rozwiązań samemu.  U podstawy tego podejścia stoi przekonanie, że najlepsze szanse na realizację krótko- i dalekosiężnych celów uczniowie mają przy proaktywnej, samodzielnej nauce.

Przy wprowadzaniu nowego materiału arkusze zawierają przykłady, które pomagają uczniom w samodzielnym znalezieniu powiązań i wywnioskowaniu rozwiązania do kolenych zadań. W ten sposób, przez patrzenie i analizowanie przykładu, a potem wprowadzanie tych wniosków na podobne zadania dziecko przyswaja sobie materiał. Instruktor nie daje odpowiedzi na pytania uczniów, zamiast tego uważnie prowadzi ich do uświadomienia sobie kluczowych zagadnień zadania, dając im sposobność do zastanowienia się na informacjami zawartymi w arkuszu tzw. znalezienie "nauczyciela" w arkuszu ćwiczeń. W ten sposób, dzięki tym wzkazówkom dzieci same znajdują rozwiązania do podanych zadań. Gdy samodzielna nauka przynosi rezultaty, daje to uczniowi smak sukcesu, napełnia go entuzjazmem i chęcią kontynuacji.

Samodzielna nauka

Arkusze ćwiczeń i nauka małymi krokami

Arkusze ćwiczeń KUMON prowadzą ucznia bardzo małymi krokami od zadań prostych po złożone, przy czym za każdym razem stopień trudności zostaje podniesiony jedynie o trochę. Pozwala to uczniom stopniowo swoje rozwijać umiejętności, a zarazem pozostając na odpowiednim dla siebie poziomie, na którym przerabianie materiału nie sprawia większych trudności. Przez to stopniowe zwiększanie trudności większe jest prawdopodobieństwo, że uczeń będzie w stanie samodzielnie rozwiązać zadania, a przez to pogłębić zdolność do samodzielnej nauki. 

Jeżeli uczeń szybko zrozumie dany temat, może bez długich ćwiczeń przejść na kolejny poziom. Gdyby jednak potrzebował na to więcej czasu, będzie go miał aż do opanowania materiału. Gwarantuje to, że dziecko uczy się we własnym tempie oraz nabywa solidnych podstaw i nabiera pozytywnego podejścia do uczenia się. Arkusze ćwiczeń są stale aktualizowane przy uwzględnieniu uwag uczniów i Instruktorów, aby jeszcze bardziej zwiększyć ich skuteczność.

Arkusze ćwiczeń i nauka małymi krokami

Instruktor KUMON

Instruktorzy KUMON koncentrują się na rozwinięciu potencjału każdego dziecka. W szczególności zwracają oni uwagę na poziom wiedzy, osobowość i sposób podchodzenia do rozwiązywania zadań. Obserwują proces pracy, nie ingerując w niego i ustalają, jak uczeń radzi sobie z rozwiązywaniem zadań, czy potrafi się skupić i czy podchodzi do tego z wiarą we własne siły. W oparciu o swoje spostrzeżenia Instruktor oferuje uczniowi efektywne wsparcie upewniając się, że pracuje on na poziomie i z ilością materiału odpowiednią dla niego.

Gdy uczeń nie potrafi rozwiązać zadania, Instruktor sprawdza najpierw za pomocą pytań, do jakiego etapu zrozumiał on proces rozwiązywania. Następnie podsuwa przykłady lub inne wskazówki - zawsze z celem doprowadzenia ucznia do punktu, w którym ten będzie w stanie sam rozwiązać zadanie. Instruktor KUMON dodatkowo ściśle współpracuje z rodzicami, aby rozumieli i wspierali oni proces nauki, a także byli obecni w osiąganiu sukcesu w nauce swojego dziecka. Instruktor zawsze uznaje postępy uzyskane przez ucznia, bez porównywania go do innych, chwali i zachęca go do dalszej nauki.

Instruktor KUMON

Polecane tematy pomocy

Wybierając jeden z poniższych tematów pozwoli Państwu dowiedzieć się więcej o KUMON.