KUMON

KUMON jest największym na świecie pozaszkolnym dostawcą usług edukacyjnych. Oferujemy zindywidualizowane programy z matematyki i języka angielskiego, pomagające każdemu dziecku, niezależnie od jego uzdolnień, osiągnąć postępy i zrealizować potencjał.  Naszym celem jest, żeby każde dziecko stało się samodzielnym, zaawansowanym uczniem z pozytywnym nastawieniem do nauki. Metoda nauczania KUMON umożliwia dzieciom pod kierunkiem Instruktora samodzielne uczenie się, przejęcie odpowiedzialności za swoją naukę i zdobycie poczucia pewności siebie niezbędnego do realizacji swoich planów i celów.

Instytut Edukacji KUMON został założony w Japonii w 1958 roku przez Toru Kumona, wybitnego nauczyciela matematyki i ojca. Aby pomóc swojemu synowi - Takeshi - w nauce matematyki, opracował on wtedy to, co dzisiaj nazywa się programem matematyki KUMON. Obecnie poza matematyką nasze programy służą do rozwijania umiejętności w języku angielskim. Nasze materiały są stale ulepszane, aby były tak skuteczne, jak to tylko możliwe. Pomysły dostarczają zarówno Instruktorzy, jak i sami uczniowie. KUMON pozostaje wierny podstawowej zasadzie założyciela Toru Kumona: pomóc możliwie wielu dzieciom w osiągnięciu świetnych wyników i w zrealizowaniu ich potencjału oraz dać im poczucie radości z nauki i gotowości do przyjmowania wyzwań. Damy Państwa dziecku klucz do pasji do nauki na całe życie.

Zaczeliśmy w 1958 w Osace, w Japonii.

Jesteśmy w ponad 50 krajach świata.

Współpracuje z nami 22,300 
Instruktorów

Kilka słów inspiracji od naszego założyciela, Toru Kumona:

« Metoda Kumon opiera się na przekonaniu, że to nie dziecko jest winne. Musimy odkryć potencjał każdego dziecka, a następnie zapewnić „właściwy poziom” nauki. W ten sposób nie tylko rodzice i nauczyciele, ale, co ważniejsze, same dzieci będą zaskoczone swoim nieoczekiwanym rozwojem i nabiorą zaufania do swoich umiejętności. Na tym właśnie polega Metoda KUMON. »

~ Toru Kumon ~

Polecane tematy pomocy

Wybierając jeden z poniższych tematów pozwoli Państwu dowiedzieć się więcej o KUMON.