Ucz się języka angielskiego z KUMON

Język angielski z KUMON

Dzięki programowi języka angielskiego KUMON, dzieci rozwijają przyjemność czytania w języku angielskim. W trakcie nauki, dzieci przerabiając kolejne arkusze ćwiczeń poszerzają swoje umiejętności czytania, a także wzmacniają umiejętności słuchania, nabierają dobrej wymowy i uczą się poprawnej pisowni.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych korepetycji, metoda KUMON oferuje naukę języka angielskiego już dla dzieci od drugiego roku życia. Podobnie jak w przypadku nauki języka ojczystego, dzieci korzystając z płyt CD, słyszą słowa, powtarzają je i dopasowują do odpowiednich obrazków. Rozumiejąc to co słyszą, uczą się języka w naturalny sposób.

Na kolejnych poziomach, dzieci kontynuują rozwój umiejętności czytania i pisania. Zanim rozpoczną naukę gramatyki, w sposób intuicyjny zapoznają się ze strukturą zdań. Na wyższych poziomach programu nacisk kładziony jest na czytanie wyszukanych tekstów oryginalnych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych korepetycji z języka angielskiego, naszym celem jest, aby Państwa dziecko z przyjemnością czytało te teksty, nawet jeśli ich poziom jest wyższy niż ten szkolny, dzięki temu dziecko poszerza swoje horyzonty i odkrywa radość czytania w nowym języku.

Na początku przygody z KUMON każde dziecko rozwiązuje tzw. test kwalifikacyjny, podczas którego, pokazuje swoje umiejętności i wiedzę, co pomaga Instruktorowi w znalezieniu odpowiedniego punktu startowego oraz w przygotowaniu planu realizacji programu właściwego dla danego dziecka. Dzięki temu nasze arkusze ćwiczeń są przydzielane odpowiednio do poziomu zdolności, niezależnie od wieku i szkolnej klasy, aby każdy uczeń miał szanse osiągnąć postępy w nauce języka angielskiego. 

Moje dziecko ma...

 
Program KUMON do języka angielskiego umożliwia dzieciom uczenie się w naturalny sposób, jakby angielski był ich językiem ojczystym. W progresywny, indywidualnie dopasowany do ich aktualnych umiejętności sposób uczniowie rozwijają kompetencje komunikacyjne i umiejętność czytania oryginalnych angielskich tekstów. 

Nasz ekskluzywny, niewymagający wyjaśnień materiał umożliwia dopasowanie się do każdego ucznia, maksymalne wykorzystanie jego potencjału samodzielnego uczenia się i wsparcie jego rozwoju przez naukę nowego języka.

Nauka zaczyna się od prostego powtarzania słów. Stopień trudności wzrasta od jednego poziomu do następnego, aż do czytania oryginalnych tekstów na najwyższych poziomach programu.

Uczniowie rozwijają wiedzę w oparciu o tę zdobytą na poprzednim poziomie, co zapewnia solidne zrozumienie i zdolność do praktycznego zastosowania opanowanego materiału. Na wszystkich poziomach przerabiana jest jedna książka oraz odsłuchiwane są materiały audio, przy pomocy których uczniowie realizują codzienny program ćwiczeń. Wysłuchują oni materiał i powtarzają, co usłyszeli.

Dziecko rozpoczyna program języka angielskiego KUMON na poziomie, który jest dla niego właściwy. Ten indywidualny punkt wyjścia zostaje ustalony w bezpłatnym teście kwalifikacyjnym, w trakcie którego dziecko pokazuje swoje umiejętności.

Chcę pomóc mojemu dziecku w...

Program języka angielskiego KUMON pomaga dzieciom w rozwinięciu zdolności koncentracji. Tempo CD narzuca rytm i utrzymuje zainteresowanie uczniów. Dźwięki towarzyszące treści przyciągają ich uwagę. Pochwała dziecka przez Instruktora za dłuższą koncentrację motywuje do jeszcze lepszych postępów. Dziecko uczy się stopniowo coraz dłuższej koncentracji przy pracy.
W programie KUMON każdy uczeń pracuje na poziomie najbardziej odpowiednim dla niego i na bazie którego może codziennie osiągać postępy. Intruktor Centrum Nauki dba o to, aby dziecko zauważało te postępy - także te najmniejsze. Z codziennego doświadczenia sukcesu -„Udało mi się!”, „Nauczyłem się czegoś nowego!” - uczeń czerpie coraz więcej pewności siebie. W powiązaniu ze wskazówkami Instruktora Centrum Nauki program oferuje pozytywne doświadczenie w nauce - narzędzie motywujące dziecko zarówno do nauki angielskiego jak i nauki w ogóle.
Na początek rozwijamy w dziecku radość z nauki w programie KUMON i zdolność do samodzielnej pracy. Codziennie słuchając CD przy pomocy towarzyszącego materiału dziecko uczy się łączyć dźwięki z ilustracjami, a później słowami i zdaniami. Następnie z poczuciem wiary w siebie uczy się czytać i pisać po angielsku.

Nauka z KUMON stanowi solidny fundament owocnej nauki w przyszłości. KUMON to gwarancja, że pierwsze doświadczenia Państwa dziecka w nauce będą pozytywne i że tu nabędzie ono umiejętności potrzebnych do osiągnięcia sukcesu, takich jak koncentracja, zdolność rozwiązywania problemów i wytrwałość.

Celem naszego programu jest nie tylko przekazanie dziecku pozytywnego nastawienia do nauki, ale także danie mu podstaw potrzebnych do osiągnięcia znacznych postępów na dalszym jej etapie.

 
Najpierw Instruktor sprawdza, jak dziecko radzi sobie z treścią usłyszanego z CD angielskiego tekstu i jak reaguje na wskazówki. Na tej podstawie Instruktor wie od razu, jak zmotywować dziecko do rozpoczęcia nauki i jaki ma potencjał, nawet gdy w ogóle jeszcze nie mówi po angielsku.

Słuchając wzbudzających ciekawość angielskich piosenek, dziecko słyszy słowa i zdania, po czym je powtarza. Tak rozwija się rozumienie ze słuchu. Ilustrowany materiał towarzyszący ułatwia zrozumienie usłyszanych słów. W ten sposób dziecko uczy się pierwszych słów i przyswaja sobie strukturę zdania w naturalny sposób, jakby był to jego język ojczysty. Drukowane wskazówki i symbole zachęcają maluchów do uważnej, starannej pracy. W ten sposób rozwijają one zdolność i okres koncentracji, a także dobre nawyki w nauce, które przydadzą się im w szkole i życiu. 

Na następnych etapach dziecko uczy się czytać i pisać, w odrębnych, kompaktowych modułach przyswajając sobie zasady gramatyki. Słucha tekstów na CD, a następnie, pracując z coraz bardziej wymagającymi tekstami, pogłębia rozumienie tego, co przeczytało. Od początku, często wspomagane przez pytania dotyczące tekstu, uczy się samodzielnego podchodzenia do zadań i pełnego zrozumienia czytanych treści.

Na każdym poziomie programu języka angielskiego uczeń dalej rozwija umiejętności zdobyte na poprzednich poziomach. Buduje więc solidne zrozumienie i wzmacnia zdolność do samodzielnego uczenia się.

Chcę pomóc mojemu dziecku w...

Program języka angielskiego KUMON rozwija u dziecka umiejętność słuchania, czytania, mówienia i pisania. Najpierw budowane są podstawy potrzebne do przeczytania i zrozumienia złożonych tekstów. Ustalamy, na jakim poziomie Państwa dziecko powinno rozpocząć naukę, aby umożliwić mu ugruntowanie podstaw i nabrania pewności siebie przed przejściem na bardziej zaawansowany poziom.

Uczniowie nabierają wiary w swoje siły i zauważają, że umieją więcej niż przedtem.
Z programem języka angielskiego KUMON Państwa dziecko może się szybko cieszyć z pierwszych sukcesów, np. poznania nowych słów lub płynniejszego czytania. Im dalej dziecko zajdzie w programie, tym większe zróżnicowanie i stopień trudności tekstów, które dziecko jest w stanie czytać i zrozumieć. To z kolei daje dziecku powód do radości i poczucia pewności siebie. Poza satysfakcją z rosnących umiejętności dziecko czuje się wzbogacone dostępem do literatury anglojęzycznej, którą poznaje na wyższych szczeblach programu.

Kumon budzi radość z czytania po angielsku w ogóle. Dziecko nabiera stopniowo odwagi do czytania dalszych tekstów.  Wielu naszych absolwentów mówi nam, że po zakończeniu udziału w programie nadal chętnie sięgają po książki w języku angielskim.  
KUMON umożliwia uczniom naukę na poziomie odpowiadającym ich umiejętnościom, a nie wynikającym z wieku czy szkolnej klasy, do której uczęszczają. Podobnie jak to jest w przypadku sportu lub muzyki. Kto opanował jeden temat na tyle, że nie ma z nim żadnych problemów, przechodzi do następnego. W ten sposób uczniowie gotowi do zmierzenia się z bardziej złożonymi zadaniami mogą wyprzedzić poziom w szkole i rozwijać się bez ograniczeń. Co najważniejsze: uczniowie rozwijają umiejętność przerabiania nieznanego materiału w samodzielny sposób.

 
We wstępnej rozmowie ustalony zostaje aktualny poziom umiejętności każdego dziecka i na tej podstawie - niezależnie od wieku dziecka - punkt startowy, z którego dziecko chętnie rozpocznie naukę.

Dziecko pracuje codziennie z CD. Powtarza to, co usłyszy, a zrozumienie ułatwia mu książeczka dołączona do płyty CD. Przez codzienny intensywny kontakt z językiem oraz zanurzenie w języku, dziecko przyswaja sobie słownictwo i strukturę zdania w sposób zupełnie naturalny, tak jak by uczyło się języka ojczystego. Buduje to wyczucie języka. Drukowane wskazówki i symbole, czyli tzw. „nauczyciel” w materiałach, zachęcają dzieci do uważnej, starannej pracy. W ten sposób rozwijają one zdolność i okres koncentracji, a także dobre nawyki w nauce, które przydadzą się im w szkole i życiu. 

Następnie dziecko świadomie przyswaja sobie zasady gramatyczne, przedstawione mu w skróconej postaci. Później przechodzi do czytania coraz dłuższych i coraz bardziej wymagających tekstów. Na najbardziej zaawansowanym poziomie programu dziecko przystępuje do czytania oryginalnych tekstów w języku angielskim. W dalszym ciągu codziennie słucha CD, aby stale pogłębiać rozumienie ze słuchu czytanych tekstów. Wspomagane pytaniami uczy się posługiwać tekstem: wyszukiwać informacji z tekstu co pozwala w pełni zrozumieć czytany tekst.

Na każdym poziomie programu języka angielskiego uczeń dalej rozwija umiejętności zdobyte na poprzednich poziomach. W ten sposób zdobywa solidne umiejętności i idąc na następny poziom, stale wykorzystuje je w praktyce.

Chcę pomóc mojemu dziecku w...

Głównym założeniem programu KUMON języka angielskiego jest zrozumienie zaawansowanych tekstów anglojęzycznych  i zdolność efektywnego komunikowania się po angielsku zarówno ustnie jak i pisemnie.

Państwa dziecko nie uczy się jednak tylko angielskiego. Metoda KUMON uczy też ogólnych umiejętności, takich jak koncentracja, wytrwałość, uważne śledzenie, samokontrola i poprawianie własnych błędów. W ten sposób codzienna nauka z KUMON przyczynia się także ogólnie do właściwego nastawienia do nauki i pracy, które przyda się Państwa dziecku w szkole, a później także w pracy.
Program języka angielskiego KUMON umożliwia dzieciom rozwinąć umiejętność czytania i pisania po angielsku. Pomimo, że program nie podlega żadnemu szkolnemu planowi nauczania, umiejętności i wiedza, którą dziecko zdobywa przekłada się na jego pracę w szkole. W programie KUMON, każdy uczeń przerabia materiał - CD, podręczniki i arkusze ćwiczeń - na podstawie swoich aktualnych umiejętności. Uczy się poprawnej wymowy, poszerza swoje słownictwo i stale doskonali rozumienie z słuchu i czytanych tekstów, a także formułowanie zdań. Poza tymi fachowymi umiejętnościami dziecko rozwija zdolność zapamiętywania, koncentrację, wytrwałość, staranność i chęć podejmowania wyzwań.

Materiałem składającym się z różnorodnych tekstów motywujemy uczniów do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin. Dzięki znajomości języka mogą oni korzystać z aktualnych informacji w języku angielskim na każdy temat, co otwiera okno na świat i zamiłowanie do dalszej nauki.
KUMON umożliwia uczniom znaczne wyprzedzenie poziomu szkolnej klasy, pod warunkiem jednak, że robią to samodzielnie.   

Nasi Instruktorzy nie uczą dzieci, a tylko wskazują, jak znaleźć „nauczyciela” w materiale. Najważniejszym aspektem naszej metody KUMON to samodzielne przyswajanie wiedzy.

Jeżeli zależy Państwu na tym, aby dziecko uczyło się samodzielnie, KUMON jest najlepszą ku temu metodą!

 
Program KUMON języka angielskiego pomaga dzieciom w budowaniu pozytywnego nastawienia do nauki angielskiego, a potem w opanowaniu tego języka. We wstępnej rozmowie ustalony zostaje aktualny poziom umiejętności każdego dziecka i na tej podstawie - niezależnie od wieku dziecka - punkt wyjściowy, z którego dziecko chętnie rozpocznie naukę. 

Następnie dziecko codziennie słucha materiału na płycie CD i jednocześnie śledzi słyszany tekst, by zapewnić jego zrozumienie.
 
Przez codzienny intensywny kontakt z językiem oraz zanurzenie w języku, dziecko przyswaja sobie słownictwo i strukturę zdania w sposób zupełnie naturalny, tak jak by się uczyło języka ojczystego. Buduje to wyczucie języka.

Drukowane wskazówki i symbole zachęcają uczniów do uważnej, starannej pracy. W ten sposób dzieci rozwijają swoją koncentrację i uważność a także dobre nawyki uczenia się, co przynosi korzyści zarówno w szkole jak i w codziennym życiu.

Po zdobyciu podstawowego słownictwa oraz przyswojeniu struktur budowy zdań, bądź uzupełnieniu ewentualnych braków, program buduje u dziecka kompaktowy poziom zrozumienia i użycia gramatyki.

Na wyższych poziomach nacisk kładziony jest coraz bardziej na czytanie. Zaczyna się od prostych opowiadań i tekstów. Stopniowo poziom tych tekstów wzrasta dzięki czemu dzieci wykształcają w sobie umiejętność czytania zaawansowanych treści, a następnie na czytanie literatury angielskiej w oryginale.

W tym czasie również dziecko używa płyty CD co zapewnia, że ćwiczy wymowę i udoskonala rozumienie ze słuchu czytanego tekstu.

Dzięki zadaniom przygotowanym do czytanych teksów, dziecko uczy się wyszukiwać i wykorzystywać informacje z kontekstu przez co zyskuje wysoki poziom kompetencji w posługiwaniu się językiem.

Na każdym poziomie programu języka angielskiego uczeń dalej rozwija umiejętności zdobyte na poprzednich poziomach. Tak buduje on solidną wiedzę, ugruntowując swoją zdolność do samodzielnej nauki.

Jakie zagadnienia obejmuje program do języka angielskiego KUMON?

Przeciągnij, aby zobaczyć więcej

Słuchanie

Na poziomach 7A, 6A i 5A uczniowie słuchają angielskich słów i ćwiczą, powtarzając je. Tempo dyktowane przez płytę CD pomaga im rozwinąć umiejętność koncentracji i dobry rytm pracy.

Na poziomie 7A uczniowie słuchają najpierw pojedynczych słów. Gdy pojawia się słowo „dog“, w tle słychać szczekanie psa, a na słowo „truck” rozlega się hałas silnika itd., tak więc pierwsze zetknięcie z językiem angielskim jest prawie tak naturalne, jak przyswajanie sobie języka ojczystego.

To daje radość z nauki i wzbudza ciekawość. Na poziomie 6A pojawiają się pierwsze liczby, kolory i dalsze przymiotniki, a na 5A uczniowie słuchają i powtarzają całe zdania. W ćwiczeniach słysząc słowo uczeń musi wskazać na właściwy obrazek. Umacnia to jego rozumienie ze słuchu, gdyż angażuje w ćwiczenia zarówno zmysł wzroku, słuchu, jak i dotyku.

Przez codzienne intensywne ćwiczenia z CD dzieci skutecznie uczą się w początkowych stadiach jasnej, wyraźnej wymowy.

Czytanie i pisanie

Na poziomach 4A, 3A i 2A maluchy uczą się czytania i pisania, przyzwyczajając się do starannej pracy. Starsi uczniowie doskonalą tu pisownię i wymowę.

Podczas gdy na poziomie 4A uczniowie głównie kopiują słowa, na 3A piszą je, a na 2A ćwiczą ich samodzielne pisanie. Na tym etapie zaczynają już poprawiać błędy. Na wszystkich trzech poziomach ćwiczą też zrozumienie przeczytanych tekstów, łącząc słowa z obrazkami.

Spółgłoski, samogłoski i kombinacje dźwięków są wprowadzane w takiej kolejności, aby uczniowie mogli dobrze przyswoić sobie drobne różnice w pisowni i w wymowie - i robią to przy pomocy wszystkich zmysłów.   W dalszym ciągu posługując się płytą CD, słuchają 2 tekstów dziennie, powtarzają i czytają głośno po zakończonej pracy.

Podstawa codziennej komunikacji

Na poziomach A, B i C uczniowie ćwiczą proste wyrażenia i zwroty potocznego języka angielskiego, np. wyrażanie życzeń lub propozycji. W oparciu o podane informacje piszą zdania i uzupełniają dialogi. Ćwiczy to ich zdolność do zapamiętywania i dokładność oraz zdolność uczenia się z przykładów.

Uczniowie budują solidny zasób słownictwa, czerpiąc satysfakcję z coraz lepszej zdolności wysłowienia się w języku obcym. Z omawianą na późniejszych poziomach budowę zdania zaznajamiają się już teraz przez intensywne korzystanie z materiału i zanurzenie się w języku - częste słuchanie, powtarzanie, pisanie i głośne czytanie. Język obcy zaczyna wchodzić w krew.

Budowa zdania

Na poziomach D, E i F uczniowie skupiają się na budowa zdania.

W oparciu o zasadę modułową uczniowie pogłębiają
zdolność samodzielnego budowania zdań. Pisząc
coraz więcej, ćwiczą wytrwałość. Na poziomie E, uczniowie poznają czas przeszły, a na F uczą się zniuansowanego wyrażania myśli przez wprowadzanie czasowników modalnych takich jak „can”, „may” i should”.

Nauka w dalszym ciągu odbywa się intuicyjnie - uczniowie kopiują przykłady, dużo słuchają i powtarzają dialogi, teraz nieco dłuższe. Tym samym zdobywają dobrą podstawę, żeby umieć rozmawiać na dowolny temat.

Aby móc odpowiedzieć na pytania dotyczące krótkich opowiadań, uczniowie ćwiczą zdolność zapamiętywania i wyszukiwania konkretnych fragmentów w tekście. Rozwijają umiejętność czytania, ale także dbanie o szczegóły i staranność.
 

Gramatyka

Te poziomy skupiają się na wprowadzeniu i utrwaleniu wiedzy z gramatyki. Objaśnienia i tabele ułatwiają uczniom przyswojenie sobie zasad gramatycznych. Wiele struktur ćwiczyli oni intuicyjnie już na poprzednich szczeblach, inne są nowe (np. Past Progressive na poziomie G; Passive Voice, Present Perfect i Past Perfect na H; zdania podrzędne, Conditional II i mowa zależna na poziomie I).

Aby dobrze utrwalić struktury gramatyczne, uczniowie słuchają teraz także dwóch tekstów na CD, powtarzając je i czytając głośno po zakończonej pracy.

Znane książki (np. „Alice in Wonderland“, „Gulliver‘s Travels“, „Peter Pan“) - są streszczone w ramach jednej sesji. W ten sposób dzieci uczą się, jak można skrócić tekst do najważniejszych fragmentów, ćwicząc wyławianie istotnych informacji.

Ogólna umiejętność czytania ze zrozumieniem

Po zgromadzeniu solidnego słownictwa i przyswojeniu sobie najważniejszych zasad gramatycznych, od poziomu J uczniowie dalej rozwijają rozumienie czytanego tekstu, przy jednoczesnym dalszym intensywnym ćwiczeniu elementów gramatyki (zwłaszcza Conditional II i mowy zależnej).

Lektura na poziomach J, K i L  to literatura światowa, np. „Pinocchio“, „Treasure Island“, „Oliver Twist“, ale też literatura fachowa z różnych dziedzin. Uczniowie intensywnie analizują teksty, odpowiadając na pytania. Uczą się zorganizowanej pracy nad tekstami, wyszukiwania informacji, wyłaniania kluczowych danych i precyzyjnego oraz starannego odpowiadania na pytania.
Uczniowie przyswajają sobie struktury i zrozumienie przez codzienne słuchanie tekstów z CD.

Czytanie i rozumienie oryginalnych tekstów

Trzy najwyższe poziomy programu (M, N, O) zawierają fragmenty oryginalnych narracji znanych autorów, takich jak: Anna Sewell („Black Beauty”), Roald Dahl („Matilda”), Richard Adams („Watership Down”), Helen Keller („The Story of my Life”), F. Scott Fitzgerald („The Curious Case of Benjamin Button”).

Nawet na tych etapach pytania dotyczące treści prowadzą do intensywnego badania tekstów i treningu w zakresie rozumienia treści i struktury tekstu. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności czytania i uczą się rozumieć znaczenie słów w danym kontekście.

Program kończy się fragmentem „Great Expectations” Charlesa Dickensa. Ale kontakt z językiem nie musi się kończyć: absolwenci KUMON, jak pokazuje doświadczenie, nie mają lęku przed tekstami w języku angielskim i chętnie czytają po angielsku to co lubią.

Jak działa KUMON?

Uczniowie KUMON codziennie rozwiązują arkusze ćwiczeń. Dwa razy w tygodniu przychodzą do swojego Centrum Nauki, a w pozostałe dni pracują w domu, przerabiając przygotowany i dostosowany materiał do ich umiejętności i poziomu. Czas potrzebny do codziennej pracy to około 30 minut na każdy z przedmiotów, przy czym ten czas może się wydłużyć, bądź być krótszy.

W Centrum Nauki uczniowie pracują z arkuszami ćwiczeń przydzielonymi na dany dzień pod okiem i na podstawie wskazówek Instruktora i jego asystentów. Ten czas daje Instruktorowi sposobność do obserwowania i wspierania dziecka w nauce i zadbania o to, by osiągało ono postępy w nauce języka angielskiego. W Centrum Nauki dzieci oddają również zadania przerobione i sprawdzone w domu, dzięki czemu Instruktor może śledzić ich pracę na bieżąco. Następnie, dzieci zabierają arkusze ćwiczeń na następne dni do ich kolejnej wizyty w Centrum Nauki.

30 minut z KUMON

Najbliższe Centrum Nauki KUMON

Wykwalifikowani instruktorzy
od 8,39 zł / dzień
1.000 centrów nauki w Europie