3 minuty spędzone na czytaniu

Język angielski z KUMON

wrz 2021
Język angielski z KUMON

Czy wiedzieli Państwo, że Państwa dziecko może uczyć się języka angielskiego z KUMON już od drugiego roku życia? Nasz program nauczania jest do tego przeznaczony. W końcu dobrze wiadomo, że małe dzieci są bardziej podatne na języki obce. Uczą się one języka całkiem naturalnie, podobnie jak drugiego języka ojczystego. A dodatkowo są wszystkiego ciekawe!

Nasze audiowizualne materiały do ​​nauki zostały zaprojektowane tak, aby zaspokoić apetyt małych dzieci. Podczas codziennego krótkiego, ale intensywnego kontaktu z językiem najpierw słyszą angielskie słowa i powtarzają je. W międzyczasie, dzieci patrzą na kolorowe obrazki i rozumieją, co słyszą.

Słowa stają się zdaniami, które Państwa dziecko powtarza, potrafi powiedzieć i a ostatecznie i rozumie. Dziecko przyswaja struktury zdań i rozwija wyczucie języka. Naśladując rodzime głosy w dźwięku, rozwija również doskonałą wymowę.

Każdego dnia Państwa dziecko może cieszyć się tym, co już potrafi i odkrywać nowe rzeczy. Czy Państwa dziecko lubi rysować? Jeśli akurat ma ochotę używać długopisu, może nauczyć się czytać i pisać z programem KUMON do języka angielskiego. Podobnie jak w sporcie czy w muzyce, nie ograniczamy Państwa dziecka. Nasz program nauczania obejmuje czytanie wymagających, oryginalnych tekstów. Państwa dziecko może rozwijać się w programie bez ograniczeń, tak jak sobie tego życzy! Z doświadczenia na całym świecie wiemy, że dzieci mogą zajść daleko we wczesnym wieku, co ostatecznie ułatwia im czas w szkole.

Dzieci chcą „zrobić to same”. KUMON spełnia również to życzenie. Nikt nie uczy Państwa dziecka. Instruktor towarzyszy mu i dyskretnie pomaga, ale Państwa dziecko uczy się samodzielnie, rozwijając w ten sposób umiejętność koncentracji, samodzielną postawę uczenia się i umiejętność podejmowania nowych wyzwań. Ale nie jest samo: obok, w przestrzeni rzeczywistej lub wirtualnej, inne dzieci w każdym wieku uczą się z materiałem dostosowanym do ich potrzeb.

Dlaczego nie umówić się na spotkanie z dzieckiem w pobliskim centrum nauki KUMON? KUMON oferuje zarówno naukę w centrum, jak i online. Możliwa jest również forma mieszana.