Pytania od rodziców

Jak możemy pomóc

Główną zasadą KUMON jest regularne i codzienne przerabianie małej porcji materiału, aby stopniowo zwiększać umiejętności i sprawność. Instruktor KUMON chętnie omówi z Państwem potrzeby dziecka w czasie wakacji i przygotuje z wyprzedzeniem zadania, które dziecko zabiorze ze sobą na wakacje, aby mogło się ono przez cały czas rozwijać. 
KUMON to długofalowy program. Państwa Instruktor poinformuje Państwa, jakie ustalenia zawiera umowa, i do Państwa należeć będzie ostateczna decyzja z tym związana.
Za każdym dobrym uczniem stoją rodzice, którzy go umacniają i motywują - i to samo dotyczy nauki z KUMON. Dziecko powinno być w stanie odrabiać swoje zadania domowe w programie KUMON samodzielnie, ponieważ Instruktor KUMON dopasowuje je do jego umiejętności. Wsparcie z Państwa strony powinno wyrażać się nie tyle pomaganiem dziecku, gdy nie radzi sobie ono ze znalezieniem rozwiązania, co przede wszystkim okazywaniem ciekawości i entuzjazmu, że Państwa dziecko codziennie uczy się czegoś nowego i wzbogaca swoją wiedzę. Państwa dziecko jest jak sportowiec, a Państwo to jego kibice.
Koszt rejestracji i opłaty miesięczne różnią się nieznacznie między centrami nauki. Klikając tutaj, mogą Państwo zobaczyć cennik najbliższego centrum nauki.
Jako że KUMON jest programem do samodzielnego uczenia, nie ma potrzeby uczenia dziecka w domu. Każde zadanie i każdy arkusz są kontynuacją poprzednich. Dlatego Państwa zadaniem jest wspieranie i zachęcanie dziecka. Arkusze ćwiczeń wyjaśniają i zawierają wskazówki dla dziecka, a Instruktor prowadzi dziecko na drogę samodzielności w nauce i pokazuje, jak znaleźć i korzystać z tego „nauczyciela w materiale”. Dodatkowo, przy sprawdzaniu arkuszy ćwiczeń pomogą Państwu otrzymane od Instruktora książki z rozwiązaniami do zadań.
Ściśle współpracujemy z rodzicami uczniów KUMON, wspólnie zachęcając dzieci do realizowania ich potencjału. Rodzice odgrywają kluczową rolę w codziennym odrabianiu zadań domowych, gdyż wyznaczają oni dziecku stałe miejsce pracy i jej regularny harmonogram, czuwając nad tym, aby stworzyć mu warunki sprzyjające nauce. Dodatkowo, z pomocą otrzymanych książek z rozwiązaniami, sprawdzają oni arkurze ćwiczeń dziecka, aby mogło ono wprowadzić poprawki. Nie szczędzą pochwał i zachęt, a w razie potrzeby kontaktują się z Instruktorem, który zawsze chętnie udzieli wskazówek, bądź odpowie na nutrujące pytania.

Czy mają Państwo dodatkowe pytania?