Pierwsze kroki

Jak możemy pomóc

Nie. Nasi Instruktorzy mają bardzo różne kwalifikacje, są wśród nich byli managerowie, specjaliści finansowi, nauczyciele i prawnicy. Wielu Instruktorów to rodzice uczniów KUMON, którzy sami doświadczyli skuteczności naszego programu i postanowili stać się częścią naszej rosnącej sieci, pomagając innym dzieciom w realizacji ich potencjału.    
Centrum Nauki KUMON powinno być odpowiednie dla dzieci, być odpowiedniej wielkości i dysponować odpowiednim wyposażeniem oraz spełniać wszystkie wymogi ustawowe pod względem bezpieczeństwa pożarowego i zapobiegania wypadkom. Wymogi są różne w zależności od lokalizacji. Coraz częściej nasi Instruktorzy korzystają z lokali sklepowych, ponieważ są one łatwo dostępne, dobrze widoczne, dają Instruktorom dobre warunki do pracy i dobrą okazję do skutecznego przyciągania nowych uczniów.
Centra Nauki są zwykle otwarte dla uczniów dwa do sześciu dni w tygodniu. Poza samym czasem, kiedy dzieci odwiedzają Centrum, czasu wymagają również inne aspekty bieżącego prowadzenia biznesu. Im większe Centrum Nauki, tym dłuższe są godziny otwarcia i większa liczba dni, w które centrum jest czynne. 

Przez pierwsze sześć miesięcy może zaistnieć potrzeba poświęcenia biznesowi dodatkowego czasu, gdyż wtedy trwa zapoznawanie się z programami, a jednocześnie rekrutowanie uczniów i współpracowników. Wszystkie te czynniki należy uwzględnić w początkowych planach, żeby jak najlepiej zorganizować swój czas.
Niezależnie od wieku i zdolności każde dziecko jest potencjalnym uczniem KUMON. W oparciu o obserwację rynku i potencjalnego popytu ustaliliśmy regiony, w których chcielibyśmy się rozwijać. Chętnie porozmawiamy o aktualnych i przyszłych możliwościach. W razie zainteresowania, prosimy zwrócić się pod +49 211 522 5525 do naszego zespołu franczyz.

Czy mają Państwo dodatkowe pytania?