Czym jest KUMON?

Czym jest KUMON?

Jak możemy pomóc

KUMON oferuje wiele więcej niż korepetycje i znacznie różni się od tradycyjnej lekcji. Zamiast przygotowywać do konkretnych sprawdzianów lub ocen, KUMON przysposabia uczniów do samodzielnej nauki przez indywidualne wskazówki i starannie opracowanie arkusze ćwiczeń.

Poza zdobywaniem wiedzy z matematyki i języka angielskiego każdy uczeń KUMON przyswaja sobie umiejętność samodzielnej nauki i nabywa coraz większego zaufania we własne siły. Oznacza to, że uczeń KUMON nie jest zależny od, ani ograniczony przez umiejętności i wiedzę innych osób.
KUMON to metoda dla wszystkich dzieci. Wynika to z naszego indywidualnego podejścia do nauki wyrażonego w pytaniu: „Co dziecko właściwie dobrze już zna, a co byłoby właściwym następnym krokiem?” Odrzucamy przypinanie dzieciom metki „słaby” czy „mocny”. Zdolność do nauki oceniamy nie tylko jako stopień zrozumienia, ale też przy uwzględnieniu sposobu myślenia dziecka i jego nastawienia do nauki. Aspekty te są uwzględniane przy planowaniu planu nauki, a także na bieżąco weryfikowana, 

Po przeprowadzeniu testu ustalającego poziom dziecka opracowany zostaje plan nauki, mający na celu rozwinięcie zdolności dziecka i - niezależnie od punktu początkowego nauki - realizację planu w oparciu o Międzynarodowy Standard KUMON (orientacyjny poziom wiedzy w kontekście międzynarodowym). Uczniów z dodatkowymi potrzebami w nauce KUMON widzi u siebie równie chętnie jak uzdolnione i utalentowane dzieci oraz te przekonane, że nie są w stanie osiągnąć więcej i te, które chciałyby w pełni zrealizować swój potencjał.
Uczniowie KUMON dostają indywidualnie ustaloną ilość materiału do codziennej pracy, ponieważ regularne przerabianie odpowiedniej ilości zadań stwarza lepszą szansę sukcesu niż praca z większymi modułami odbywająca się z długimi przerwami. Takie przyswajanie wiedzy jest skuteczniejsze i prowadzi prędzej do celu, ponieważ przez codzienne ćwiczenie łatwiej pozostaje w  pamięci długotrwałej. Taka praktyka prowadzi też to przyswojenia sobie dobrych nawyków w nauce i pozytywnego nastawienia do nauki.
W ostatecznym rozrachunku KUMON przygotowuje do tych egzaminów, ponieważ poza konkretną wiedzą rozwija i ćwiczy kluczowe umiejętności takie jak uważna obserwacja i czytanie oraz dokładna analiza i wykorzystywanie przykładów. Pomimo, że praca z KUMON nie pokrywa się ze szkolnym planem nauczania, dzieci korzystające z naszych programów osiągają sukcesy zarowno w szkole jak i poza nią.

Długofalowo regularna nauka z KUMON wyposaża Państwa dziecko w niezbędne narzędzia do osiągania świetnych rezultatów.  Nasi uczniowie często stwierdzają, że dzięki metodzie KUMON przyswoili sobie umiejętności i doświadczenia, które pomagają im przy różnych egzaminach, ponieważ KUMON zarówno buduje wiarę w siebie i samodzielność, jak i pomaga zdobyć wiedzę z matematyki i języka angielskiego oraz umiejętności wychodzące poza konkretny przedmiot, przydatne w wielu dziedzinach. Ponadto KUMON oswaja uczniów z egzaminami, poddając ich sprawdzianom po zakończeniu każdego poziomu programu. 
Sprawne i szybkie przerabianie arkuszy ćwiczeń odgrywa znaczną rolę w naszej metodzie. Oznacza, że zadania wykonywane są nie tylko dokładnie, ale też szybko. Chodzi o znalezienie rozwiązania dla danego zadania, ale również o znalezienie go szybko. Wierzymy, że szybkość i dokładność stanowią razem klucz do pomyślnego rozwiązania skomplikowanych zadań i rozwoju potencjału dziecka.
KUMON jest programem do samodzielnej nauki, jednak każdy uczeń jest na bieżąco wspierany przez swojego Instruktora. Starannie opracowane arkusze ćwiczeń demonstrują uczniom, jak samemu znaleźć rozwiązanie, a w razie potrzeby Instruktor pomaga im w tym. Główną rolą Instruktora KUMON jest obserwowanie uczniów przy pracy i poprzez wskazówki pokazywanie im, jak znaleźć rozwiązanie przy pomocy materiału. Ćwiczona jest zdolność do dokładnej obserwacji, porównywania, korzystania z posiadanej wiedzy, a często też wypróbowania różnych opcji rozwiązania. W ten sposób, dziecko samo decyduje, która opcja jest dla niego najbardziej odpowiednia w danym momencie. Warunkiem jest, aby zadania nigdy nie były zbyt ciężkie czy zbyt łatwe, pozostając dla dziecka wyzwaniem, z którym chce się ono zmierzyć.

Czy mają Państwo dodatkowe pytania?